.Centrum Medyczne OLMEDICA.
.
.O nasOfertaLekarzeDiagnostykaaKontaktWarto wiedzieć.
.
.. . . . . . .
.....

Upośledzenie umysłowe


Poprzedni artykuł | Następny artykuł | PDF

Według definicji WHO: istotne obniżenie ogólnego poziomu funkcjonowania intelektualnego, oraz trudności w zachowaniu przystosowawczym, występujące przed 18 rokiem życia. Znane są przypadki nieuleczalne.

DSM IV: definicja niedorozwoju umysłowego wg Janusza Kostrzewskiego:
Niedorozwój umysłowy charakteryzuje istotnie niższy niż przeciętny ogólny poziom funkcjonowania intelektualnego, któremu towarzyszy istotne ograniczenie w zakresie funkcjonowania przystosowawczego przynajmniej dwóch spośród następujących zdolności przystosowawczych:

 • porozumiewanie się
 • troska o siebie
 • sprawności społeczno-interpersonalne
 • kierowanie sobą
 • zdolności szkolne
 • wykonywanie pracy
 • organizacja czasu wolnego
 • troska o zdrowie i bezpieczeństwo

Kryteria brane pod uwagę:

 • wartość ilorazu inteligencji (niższy o dwa odchylenia standardowe)
 • zachowania przystosowawcze (przynajmniej dwa muszą wystąpić)
 • wiek (musi się wydarzyć przed 18 rokiem życia, jeśli później, to mówimy o otępieniu)

Stopnie nasilenia niedorozwoju umysłowego wg WHO od 01.01.1968r.:

 • norma
 • niższy niż przeciętny
 • lekki
 • umiarkowany
 • znaczny głęboki

Stopnie upośledzenia umysłowego na podstawie ilorazu inteligencji:

 • dziecko w normie intelektualnej: 100-85
 • poziom niższy niż przeciętny: 84-70
 • lekki stopień upośledzenia umysłowego: 69-55
 • umiarkowany stopień upośledzenia umysłowego: 54-40
 • znaczny stopień upośledzenia umysłowego: 39-25
 • głęboki stopień upośledzenia umysłowego: 24-0

Osoby zaliczane do kategorii inteligencji niższej niż przeciętnej:

 • osoby o dobrej sprawności intelektualnej lecz zaniedbane pedagogicznie (np. ze środowisk ubogich kulturowo)
 • osoby posiadające parcjalne deficyty poznawcze: dobra sprawność intelektualna, problemy z czytaniem i pisaniem mimo dobrego wzroku i słuchu
 • osoby ze spowolnionym tempem procesów poznawczych
 • osoby ze słabo wykształconym myśleniem pojęciowym
 • osoby, które mają utrudnione myślenie przyczynowo-skutkowe

Osoby zaliczane do kategorii lekkiego upośledzenia umysłowego wśród dorosłych:

 • poziom intelektualny na poziomie prawidłowo rozwijającego się dziecka do 12 roku życia
 • poziom dojrzałości społecznej na poziomie prawidłowo rozwijającego się dziecka do 17 roku życia

Osoby te mogą samodzielnie funkcjonować.

Osoby zaliczane do kategorii umiarkowanego stopnia upośledzenia:

 • poziom intelektualny na poziomie prawidłowo rozwijającego się dziecka do 8 roku życia
 • poziom dojrzałości społecznej na poziomie prawidłowo rozwijającego się dziecka do 10 roku życia

Osoby zaliczane do kategorii znacznego stopnia upośledzenia:

 • poziom intelektualny na poziomie prawidłowo rozwijającego się dziecka do 5-6 roku życia
 • poziom dojrzałości społecznej na poziomie prawidłowo rozwijającego się dziecka do 7-8 roku życia

Osoby te nie mogą samodzielnie funkcjonować. Wymagają opieki i troski.

Osoby zaliczane do kategorii głębokiego stopnia upośledzenia:

 • poziom intelektualny i poziom dojrzałości społecznej na poziomie prawidłowo rozwijającego się dziecka do 3 roku życia

Ogółem jest 2-3% osób upośledzonych umysłowo. Wśród nich wyróżnia się:

 • 89% stopień lekki
 • 6% stopień umiarkowany
 • 3,5% stopień znaczny
 • 1,5% stopień głęboki

Przyczyny upośledzeń:
w stopniu lekkim:

 • 41% przyczyny nieznane
 • 26% zaniedbania środowiskowe, brak stymulacji
 • 12% choroby wczesnego dzieciństwa
 • 11% czynniki dziedziczne, genetyczne
 • 10% urazy mechaniczne i psychiczne
 • głębsze upośledzenia
 • uszkodzenia w budowie komórek

.