.Centrum Medyczne OLMEDICA.
.
.O nasOfertaLekarzeDiagnostykaaKontaktWarto wiedzieć.
.
.. . . . . . .
.....

Jaskra


Poprzedni artykuł | Następny artykuł | PDF

Zespół chorób oka, które prowadzą do postępującego i nieodwracalnego uszkodzenia nerwu wzrokowego i komórek zwojowych siatkówki, co powoduje uszkodzenie lub utratę wzroku.

Choroba ta może spotkać osoby w każdym wieku, jednak wraz z wiekiem ryzyko zachorowania wzrasta. Rozwój jaskry często jest podstępny i bezobjawowy, dlatego nawet jeśli nie występują żadne dolegliwości należy przeprowadzać odpowiednie badania okulistyczne, pozwalające wykryć początki jaskry (po 35 roku życia badania powinny być przeprowadzane nie rzadziej niż raz na dwa lata).

Klasyfikacja:
Najprostszy podział klasyfikacyjny wyróżnia jaskrę: pierwotną, wtórną i dziecięcą.
1. Jaskra pierwotna:
Główną rolę grają odchylenia od prawidłowej budowy oka, starzenie się tkanek, a często czynniki nerwowo-naczyniowe i inne, nie zawsze uchwytne. Ten rodzaj jaskry dzieli się na jaskrę:

 • prostą (otwartego kąta przesączania): obejmuje około 90 procent wszystkich przypadków. Cechuje się całkowicie bezobjawowym przebiegiem - często aż do momentu utraty widzenia jednym okiem. Wartości ciśnienia wewnątrzgałkowego są zazwyczaj podwyższone, jednak nie wstępują bóle oka ani też nagłe zauważalne pogorszenie ostrości wzroku, które mogłoby zaniepokoić chorego. JPOK stwierdzamy w obu oczach, jednak progresja choroby jest niesymetryczna. Ten typ jaskry występuje bardzo często rodzinnie. Leczenie ma na celu zahamowanie progresji choroby. Powstałe uszkodzenia nerwu wzrokowego są nieodwracalne.
 • ostrą (zamkniętego kąta tzw. ostry atak jaskry): W wyniku całkowitego zamknięcia kąta przesączania, dochodzi do gwałtownego i szybkiego narastania wartości ciśnienia wewnątrzgałkowego. Pacjent odczuwa wówczas bardzo silny czołowo-skroniowy ból głowy i gałki ocznej, często połączony z nudnościami i wymiotami. Ostrość wzroku ulega bardzo znacznemu pogorszeniu - obraz jest zamglony, a wokół źródeł światła pojawiają się kolorowe obręcze. Gałka oczna jest silnie przekrwiona i uciskowo bardzo twarda. Stan taki jest wskazaniem do natychmiastowego udania się do lekarza okulisty, który powinien podać leki obniżające ciśnienie wewnątrzgałkowe (dożylnie, doustnie oraz w postaci kropli). Po ustąpieniu „ostrego stanu" należy wykonać odpowiedni zabieg laserowy lub chirurgiczny, powodujący trwałe obniżenie ciśnienia wewnątrzgałkowego. Długotrwały ostry atak jaskry prowadzi bowiem do nieodwracalnego uszkodzenia narządu wzroku - różnego stopnia zaniku włókien nerwowych na dnie oka, zniekształcenia źrenicy, zaniku zrębu tęczówki, częściowej utraty przejrzystości soczewki.
 • przewlekłą

Szczególnym typem jaskry jest jaskra normalnego ciśnienia. U pacjentów z tym schorzeniem występuje charakterystyczne dla jaskry uszkodzenie tarczy nerwu wzrokowego oraz ubytki w polu widzenia przy prawidłowych wartościach ciśnienia wewnątrzgałkowego. Ta cecha choroby dodatkowo utrudnia jej wczesną diagnostykę. Na opisywany rodzaj jaskry szczególnie narażone są kobiety oraz osoby z niskim ciśnieniem tętniczym i/lub z tendencją do wystąpienia stanów naczynioskurczowych. Obecnie uważa się, iż jaskra normalnego ciśnienia wynika z wyjątkowej wrażliwości włókien nerwowych na ciśnienie wewnątrzgałkowe - nawet, jeśli jest ono prawidłowe. Być może w patomechanizmie choroby istotną rolę odgrywają również miejscowe zmiany naczyniowe, prowadzące do niedokrwienia przedniej części nerwu wzrokowego. Leczenie jest takie samo jak w przypadku JPOK.

2. Jaskra wtórna:
Wywołana jest miejscowymi chorobami oka: stanami zapalnymi różnego rodzaju, urazami i ich następstwami, pęcznieniem soczewki lub jej zwichnięciem, chorobami naczyniowymi i nowotworami. W jej leczeniu ważna jest równoczesna terapia choroby podstawowej.

3. Jaskra dziecięca (wrodzona):
Jaskra wrodzona wynika z nieprawidłowej budowy gałki ocznej. Choroba objawia się łzawieniem, światłowstrętem, skurczem powiek. Dzieci z tym schorzeniem mają powiększoną średnicę rogówki.
Często można również zauważyć zmętnienie rogówek (są matowe i nieprzejrzyste). Leczenie (jedynie chirurgiczne) powinno być przeprowadzone jak najszybciej.

Objawy:

Rodzaj jaskry:Objawy podmiotowe:Objawy przedmiotowe:
Jaskra z otwartym kątem przesączania:
Najczęściej bezobjawowa- Przedni odcinek oka bez zmian - tarcza nerwu wzrokowego:
- poszerzone wnęki (C/D powyżej 0,5)
- wybroczyny na tarczy
- gałka oczna palpacyjnie prawidłowo napięta
Jaskra z zamkniętym kątem przesączania:
Forma ostra- silny ból oka i głowy
- zamglenie widzenia
- nudności
- wymioty
- oko czerwone: zadrażnione
- źrenica szeroka, sztywna
- rogówka przymglona
- komora przednia płytka
- gałka palpacyjnie twarda
Forma chroniczna- sporadyczne bóle oka często nad oczodołami
- okresowe zamglenie widzenia
- "koła tęczowe"
- dodatni wynik testu oświetlenia tęczówki
- gałka oczna palpacyjnie bardziej napięta
- rogówka przezierna
- komora przednia płytka
- dodatni wynik testu oświetlenia
- przez wąską średnicę można zauważyć prawidłową tarczę n-II lub nieznacznie poszerzoną wnękę na tarczy
Jaskra wrodzona dzieci do 3 r. życia:
- światłowstręt
- łzawienie
- skurcz powiek
- dziecko robi wrażenie cierpiącego
- rogówka duża, przymglona
- dno niewidoczne
- gałka palpacyjnie najczęściej twarda
Jaskra dziecięca i młodzieńcza:
- nie charakterystyczne bóle oczu i głowy
- okresowe przymglenia widzenia
- często uporczywe zapalenie spojówek
- głęboka komora przednia
- tarcza nerwu wzrokowego blada z zagłębieniem C/D powyżej 0,5
- gałka oczna badana palpacyjnie może być twarda
- często spotykana krótkowzroczność

Rozpoznanie:
Jaskrę może rozpoznać każdy okulista. Po przeprowadzeniu dokładnego wywiadu lekarskiego i określeniu czynników ryzyka można rozpoznać zagrożenie jaskrą. By stwierdzić występowanie jaskry i określić typ należy wykonać wszystkie z podanych badań:

 • pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego
 • badanie dna oka i nerwu wzrokowego wziernikiem
 • gonioskopię (badanie kąta przesączania)
 • komputerowe pole widzenia

Jeśli wykryte zmiany są małe i niejednoznaczne należy pogłębić diagnostykę o:

 • HRT (tomografię laserową nerwu wzrokowego)
 • GDX (polarymetrię laserową włókien nerwowych siatkówki)
 • Pachymetrię (ultradźwiękowy pomiar grubości rogówki)

Gdy rozpoznano jaskrę lub zagrożenie jaskrą (podejrzenie) należy być pod stałą opieką okulistyczną i regularnie wykonywać powyższe badania diagnostyczne w celu określenia, czy następuje pogorszenie (progresja choroby). W jaskrze już rozpoznanej najważniejsze badania, poza rutynowym pomiarem ciśnienia wewnątrzgałkowego, to komputerowe pole widzenia, HRT i GDX.

Leczenie:
Jaskra jest chorobą na całe życie. Istotą i celem leczenia jaskry jest jej zatrzymanie, możliwie na jak najwcześniejszym etapie, zanim wystąpią duże ubytki w polu widzenia. Ubytków tych nie da się już cofnąć, ale można próbować zahamować ich postęp.

Jaskrę leczą tylko lekarze okuliści. Najczęściej robią to w Poradniach Jaskrowych (publicznych i prywatnych), które muszą dysponować specjalistycznym sprzętem.
Pierwszym etapem w leczeniu jaskry jest leczenie farmakologiczne (zachowawcze), za pomocą kropli wpuszczanych do oka, których zadaniem jest obniżenie ciśnienia wewnątrzgałkowego i poprawa ukrwienia nerwu wzrokowego.
Leki muszą być stosowane zgodnie z zaleceniem lekarza. Nie wolno zaprzestać ich podawania nawet jeśli subiektywnie nie zauważa się efektów ich działania. Przerwanie leczenia może spowodować gwałtowny wzrost ciśnienia i poważne uszkodzenie wzroku.
Jeśli to nie pomaga, a jaskra postępuje, można wykonać zabieg laserowy lub częściej chirurgiczny, który ma na celu udrożnienie drogi odpływu cieczy z oka. Takie zabiegi wykonuje się w znieczuleniu miejscowym.

Przyczyny:
W prawidłowych warunkach błona naczyniowa oka wytwarza pewną ilość płynu, który utrzymuje gałkę oczną w określonym napięciu. Nadmiar płynu uchodzi poprzez skomplikowany system odpływu do naczyń żylnych spojówki i nadtwardówki (a stąd do ogólnego krwiobiegu), częściowo również do przestrzeni chłonnych naczyniówki.

Równowaga między przypływem i odpływem tego płynu warunkuje prawidłowe ciśnienie śródoczne, wahające się w granicach 15-24 mm Hg. Zakłócenie tej równowagi (najczęściej przez przeszkody w prawidłowym odpływie lub zaburzenia naczyniowe) prowadzi do wzrostu ciśnienia, ucisku drobnych naczyń, zastoju krwi i dalszych następstw.

Ciśnienie wewnątrzgałkowe (śródoczne) może się zmieniać w zależności od pory dnia i wpływa na nie wiele czynników, między innymi rytm serca, ilość przyjmowanych płynów oraz pozycja ciała. Te naturalne wahania nie są szkodliwe dla oka. Chociaż wysokie ciśnienie śródoczne samo w sobie nie dowodzi występowania jaskry, jako że prawidłowe wartości mogą się różnić w zależności od osoby, to jednak bywa jednym z sygnałów, iż rozwija się jaskra.

Czynniki ryzyka:

 • rodzinne skłonności do jaskry
 • nadciśnienie
 • niedociśnienie
 • cukrzyca
 • miażdżyca
 • krótkowzroczność wysokiego stopnia
 • objawy niskoskurczowe: zimne ręce i stopy
 • częste bóle głowy: migreny
 • długotrwały stres
 • podeszły wiek
 • wcześniejsze uszkodzenia i zabiegi chirurgiczne na oku
 • chroniczne stosowanie sterydów (ogólne i miejscowe)
 • palenie papierosów

Profilaktyka:

 • Przede wszystkim regularne badania dna oka. Regularne wizyty u lekarza, pozwalają zawczasu wykryć niepokojące zmiany i podjąć szybkie leczenie.
 • Znalezienie odpowiednich proporcji między pracą i odpoczynkiem. W czasie intensywnej pracy przy komputerze, raz na godzinę, należy pozwolić wzrokowi odpocząć. Zaleca się ćwiczenia gałek ocznych - na przykład zataczanie wzrokiem poziomych ósemek.
 • Dbanie o odpowiednie naświetlenie zarówno w domu jak i podczas pracy. Szczególną uwagę należy zwrócić na światło, gdy czytamy, ponieważ już kilka minut przy słabym oświetleniu, bardzo „męczy" wzrok.
 • Kolejnym elementem, który potraktować należy profilaktycznie są okulary przeciwsłoneczne. Decydując się na ich zakup, należy wybrać te, posiadające potwierdzone atestem filtry przeciw promieniowaniu UVA i UVB.
 • Regularne badanie poziomu cholesterolu we krwi. Zbyt wysoki jest niebezpieczny, niski natomiast jest czynnikiem zmniejszającym ryzyko wystąpienia jaskry.
 • Pomocne w profilaktyce jest zażywanie suplementów diety, mających zbawienny wpływ na zdrowie naszych oczu.

.