.Centrum Medyczne OLMEDICA.
.
.O nasOfertaLekarzeDiagnostykaaKontaktWarto wiedzieć.
.
.. . . . . . .
.....

Blok serca


Poprzedni artykuł | Następny artykuł | PDF

Zaburzenia pobudliwości lub rytmu serca spowodowane upośledzeniem przewodzenia na różnym poziomie bodźco-przewodzącego układu serca.
Blok serca rozpoznaje się za pomocą badania elektrokardiograficznego.

Rodzaje:
1.Blok zatokowo-przedsionkowy
Objawia się długimi przerwami w czynności serca wskutek wypadania skurczów.

2.Blok przedsionkowo-komorowy
a) I stopnia (utajony)
Wydłużenie czasu przewodzenia bodźca z przedsionka do komór, ale po wszystkich skurczach przedsionków następują skurcze komór.
b) II stopnia (częściowy)
Zatrzymanie niektórych pobudzeń przedsionkowych, wskutek czego dochodzi do wypadania skurczów komór (stosunek skurczów przedsionków do komór może wynosić 2:1, 3:1 lub 4:1)
c) III stopnia (całkowity)
Stan, w którym układ przewodzący jest tak zmieniony, że żaden z bodźców przedsionkowych nie osiąga komór. Komory i przedsionki utrzymują niezależny, odrębny rytm.

3.Blok śródkomorowy
Może dotyczyć lewej lub prawej odnogi układu przewodzącego pobudzenie w obrębie komór serca.

Leczenie uzależnione jest od rodzaju bloku. U niektórych może ograniczyć się jedynie do okresowej kontroli i odstawienia leków zwalniających przewodzenie przewodzenie przedsionkowo-komorowe. U innych natomiast mogą istnieć wskazania do wszczepienia stymulatora serca (przede wszystkim ze względu na na niebezpieczeństwo wystąpienia groźnych zaburzeń rytmu.


.