.Centrum Medyczne OLMEDICA.
.
.O nasOfertaLekarzeDiagnostykaaKontaktWarto wiedzieć.
.
.. . . . . . .
.....

Paraliż, porażenie


Poprzedni artykuł | Następny artykuł | PDF

Całkowita utrata siły i zdolności ruchowej mięśni, grup mięśniowych, kończyn, bądź większych części ciała. Niemożność wykonywania ruchu jest powodowana brakiem dopływu bodźców nerwowych do mięśni. Porażenie dzielimy na: obwodowe i ośrodkowe.

Porażenie obwodowe:
Powoduje je uszkodzenie obwodowych neuronów ruchowych (komórek rogów przednich rdzenia, korzeni przednich rdzenia, nerwów obwodowych). Porażenie zajętych mięśni jest całkowite, ale rzadko dotyczy wszystkich mięśni zajętej kończyny (charakter porażenia wiotkiego). W porażonych mięśniach dochodzi do hipotonii (znaczne obniżenie napięcia) lub do atonii (zniesienia napięcia- powoduje nadmierną wiotkość). Dochodzi do osłabienia lub zaniknięcia odruchów fizjologicznych, nie występują odruchy patologiczne.

Zanik zajętych mięśni z elektr. odczynem zwyrodnienia jest znaczny i zachodzi szybko. Często zdarza się występowanie zaburzeń naczyniowo-ruchowych w postaci sinicy i oziębienia skóry w zajętym obszarze.

Porażenie ośrodkowe:
Spowodowane jest uszkodzeniem dróg ruchowych w obrębie mózgu lub rdzenia, a zwłaszcza przerwaniem dróg korowo-rdzeniowych (dróg nerwowych). Porażenie dróg korowo-rdzeniowych rzadko powoduje całkowity paraliż, raczej mniej lub bardziej znaczny niedowład.

Charakter porażenia spastycznego, charakteryzujący się następującymi cechami:

  • zazwyczaj obejmuje wszystkie mięśnie dotkniętej kończyny
  • w zajętych mięśniach dochodzi do hipertonii (wzmożenia napięcia), powoduje to ich kurczową sztywność
  • wygórowane odruchy fizjologiczne w dotkniętej kończynie
  • występują odruchy patologiczne
  • w porażonych mięśniach nie występuje zanik (z wyjątkiem pojawiającego się później nieznacznego zaniku z nieczynności: zanik mięśni)

Ze względu na lokalizację uszkodzenia układu ruchowego i związanego z tym zakresu porażenia wyróżnia się m.in. paraliż:

  • jednej kończyny (monoplegia)
  • kończyn dolnych (paraplegia)
  • czterokończynowe (tetraplegia)
  • połowicze (hemiplegia)

Gdy porażenie połowicze występuje nagle jest to objaw rozległego uszkodzenia dróg ruchowych korowo-rdzeniowych w obrębie mózgu, spowodowanego zwykle udarem mózgu.

Poza porażeniem wywołanym ograniczonym uszkodzeniem układu ruchowego, zdarzają się przypadki porażenia histerycznego, spowodowanego czynnikami psychogennymi.

Obraz tego porażenia z reguły nie odpowiada żadnym przesłankom anatomiczno-fizjologicznym, a postępowanie w tych przypadkach polega na leczeniu psychiatrycznym.


.