.Centrum Medyczne OLMEDICA.
.
.O nasOfertaLekarzeDiagnostykaaKontaktWarto wiedzieć.
.
.. . . . . . .
.....

Podstawowe prawa pacjenta w szpitalu


Poprzedni artykuł | Następny artykuł | PDF

1.Prawo do świadczeń.
Każdy ubezpieczony ma prawo korzystać z opieki zdrowotnej w ramach NFZ.

2.Prawo do wyboru szpitala.
Pacjent ma prawo wybrać szpital, w którym chce być leczony, spośród szpitali, które zawarły umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z NFZ.

3.Prawo do przyjęcia do szpitala.
Obowiązuje każdy szpital, który zawarł umowę z NFZ. Musi on przyjąć pacjenta na podstawie skierowania, jeśli cel leczenia nie może być osiągnięty przez leczenie ambulatoryjne zgodnie z ustaloną w oparciu o kryteria medyczne listą oczekujących.

4.Prawo do udzielenia świadczenia medycznego bez skierowania w nagłych przypadkach.
Za przypadki nagłe uważa się stany zagrożenia życia i/lub zdrowia, wypadek, poród, zatrucie. W tych przypadkach również świadczeniodawca, który nie zawarł umowy z NFZ ma obowiązek niezwłocznego udzielenia pomocy.

5.Prawo do informacji.
Lekarz powinien informować pacjenta o jego stanie, o tym co mu dolega, oraz jak wygląda terapia i jakie forma leczenia została zastosowana.

6.Prawo do opinii innego lekarza.
Każdy pacjent ma prawo konsultowania się z innymi specjalistami w celu potwierdzenia słuszności diagnozy.

7.Prawo przejazdu środkami transportu sanitarnego.
Z tego prawa można skorzystać na zlecenie lekarza ubezpieczenia zdrowotnego. Przejazd jest bezpłatny obejmuje ona dotarcie do najbliższego zakładu opieki zdrowotnej, udzielającego świadczeń we właściwym zakresie, oraz drogę powrotną. Prawo to może być wykorzystane w dwóch przypadkach: gdy występuje konieczność natychmiastowego leczenia w zakładzie opieki zdrowotnej, oraz w przypadkach wynikających z potrzeby zachowania ciągłości leczenia. Bezpłatny przejazd powinien być zapewniony również wtedy, kiedy występuje dysfunkcja narządu ruchu uniemożliwiająca korzystanie ze środków transportu publicznego, w celu odbycia leczenia.

8.Prawo do nowoczesnego leczenia.
Kuracja powinna być zgodna z aktualną wiedzą medyczną (bez przeprowadzania eksperymentów i leczenia przestarzałymi metodami).

9.Prawo do wyrażania zgody na leczenie.
Pacjent wyraża zgodę (bądź nie) na każde badanie i zabieg. Zgoda musi być zarówno pisemna jak i ustna.

10.Prawo do wyrażania zgody na uczestnictwo osób trzecich.
Pacjent ma prawo decydować, czy życzy sobie, aby podczas udzielania świadczenia zdrowotnego uczestniczyły w tym osoby inne niż personel medyczny (np. studenci nauk medycznych, innych lekarzy itd.)

11.Prawo do poufności.
Szpital nie może udzielać informacji o chorobie i stanie pacjenta osobom postronnym.

12.Prawo do bezpłatnych środków farmaceutycznych i materiałów medycznych.
Dotyczy to środków i materiałów niezbędnych i koniecznych do wykonania świadczenia zdrowotnego.

13.Prawo do godności i intymności.

14.Prawo do kontaktu z bliskimi.
Odwiedziny w szpitalu nie mogą być zabronione, jeśli nie występują ku temu medyczne tj. jeśli mogłoby to zagrażać pogorszeniem stanu zdrowia pacjenta lub odwiedzających. Szpital może szczegółowo określić regulamin odwiedzin tj. warunków, godzin, miejsca odwiedzin.

15.Prawo do opieki duchowej.
Pacjent może prosić o wizytę przedstawiciela swojej religii.

16.Prawo do sprzeciwu pobrania organów w wypadku śmierci.

17.Prawo do umierania w godności (zapewnienie spokoju i łagodzenia bólu).


.