.Centrum Medyczne OLMEDICA.
.
.O nasOfertaLekarzeDiagnostykaaKontaktWarto wiedzieć.
.
.. . . . . . .
.....

Oparzenie


Poprzedni artykuł | Następny artykuł | PDF

Uszkodzenie ciała ( głównie skóry i błon śluzowych) wskutek:

 • działania wysokiej temperatury
 • środków chemicznych
 • energii elektrycznej

Oparzenie dzieli się na cztery stopnie:
1.rumień
2.pęcherze i częściowa martwica skóry (możliwa jest regeneracja naskórka od dna)
3.całkowita martwica skóry, oraz tkanki podskórnej
4.martwica narządów wewnętrznych

Choroba oparzeniowa:
Poważne zaburzenia ogólnoustrojowe, wywołane oparzeniem ponad 15% powierzchni ciała u dorosłych i około 10% ciała u dzieci. Obraz kliniczny choroby oparzeniowej jest zależny od rozległości oparzenia. Jej przebieg można podzielić na trzy okresy kliniczne:
1.okres wstrząsu (1-2 doby)
2.okres kataboliczny (3-4 tygodnie): narasta niedokrwistość, zużywają się rezerwy białkowe organizmu, oraz następuje dalsza ucieczka białek osocza
3.okres anaboliczny: odnowa, powstaje nowa tkanka, dalsze zużywanie białka, pogłębia się niedokrwistość, postępuje wyniszczenie, występują powikłania narządowe

Leczenie:

 • podanie surowicy przeciwtężcowej
 • u osób szczepionych podanie dawki przypominającą anatoksyny
 • oczyszczanie powierzchni oparzonej
 • zastosowanie opatrunku jałowego

W przypadku ciężkich oparzeń:

 • postępowanie przeciwwstrząsowe
 • leczenie zaburzeń narządowych
 • podawanie białka

W poważnych przypadkach niezbędne jest lezenie chirurgiczne, polegające na oddzieleniu tkanek martwiczych i pokryciu ubytku przeszczepem skórnym. Wtórne leczenie chirurgiczne (przeszczep skóry) stosuje się po samoistnym oddzieleniu tkanek martwiczych. Jeśli po zakończonym leczeniu pozostaną utrwalone blizny zniekształcające stosuje się leczenie rekonstrukcyjne.

Pierwsza pomoc w przypadku poparzeń:
Należy przemywać poparzone miejsce chłodną, czystą wodą około 20 minut lub do ustania bólu. Następnie dobrze jest założyć wilgotny opatrunek z jałowej gazy. Kiedy poparzona została jama ustna poszkodowany powinien płukać gardło zimną wodą lub ssać lód.

Nie należy:

 • stosować żadnych maści i płynów
 • przekłuwać pęcherzy
 • zdejmować ubrania jeśli przywarło do miejsca poparzonego

Pogotowie należy wezwać gdy:

 • poparzenie I stopnia obejmuje 30% powierzchni ciała
 • poparzenie II stopnia obejmuje 20% powierzchni ciała
 • poparzenie III sotnia obejmuje 5-10% powierzchni ciała

Do pomiaru oparzonej powierzchni ciała u osób dorosłych wykorzystujemy regułę dłoni: powierzchnia dłoni osoby poparzonej odpowiada 1% łącznej powierzchni ciała.


.